|

Yama no Susume: Next Summit สาวน้อยนักปีนเขา ซับไทย ตอนที่ 1-9

Yama no Susume: Next Summit สาวน้อยนักปีนเขา ซับไทย

Yama no Susume

Yama no Susume: Next Summit สาวน้อยนักปีนเขา

อาโออิและฮินาตะเริ่มปีนเขาด้วยกัน เริ่มจากภูเขาเทนลันสูง 197 เมตร ไปจนถึง ภูเขาทาคาโอะสูง 599 เมตร และค่อยๆ เพิ่มความสูงระดับน้ำทะเล ทานิกาวะยอดเขาในความทรงจำอันงดงามของเธอสองคน เมื่อพวกเธอเที่ยวรอบยอดเขาชื่อดังในแถบคันโต ชีวิตกลางแจ้งของพวกเขามีสีสันมากขึ้นเพราะโคโคนะ คาเอเดะและโฮโนคะเข้าร่วม ความรู้เรื่องภูเขา อุปกรณ์และพละกำลังของอาโออิพัฒนาเพิ่มขึ้น เป้าหมายของเธอคือไปถึงระดับสูงกว่าเดิม

Yama no Susume: Next Summit สาวน้อยนักปีนเขา ซับไทย ตอนที่ 1

Yama no Susume: Next Summit สาวน้อยนักปีนเขา ซับไทย ตอนที่ 2

Yama no Susume: Next Summit สาวน้อยนักปีนเขา ซับไทย ตอนที่ 3

Yama no Susume: Next Summit สาวน้อยนักปีนเขา ซับไทย ตอนที่ 4

สาวน้อยนักปีนเขา ซับไทย ตอนที่ 5

สาวน้อยนักปีนเขา ซับไทย ตอนที่ 6

สาวน้อยนักปีนเขา ซับไทย ตอนที่ 7

สาวน้อยนักปีนเขา ซับไทย ตอนที่ 8

DYama no Susume: Next Summit สาวน้อยนักปีนเขา ซับไทย Ep.9

Similar Posts