|

Xue Ying Ling Zhu 4 จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 1-25

Xue Ying Ling Zhu 4 จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4  XueYingLingZhu เมื่อสมัยหลงซาน ช่วงฤดูหนาว ปี 9616 เขตชิงเหอที่อยู่ภายใต้การปกครองของดินแดนเสวี่ยอิงได้ถูกโจมตีเข้าอย่างกะทันหัน ขุนนางตงโป๋และภรรยา ทั้งคู่ได้ถูกจับกุมตัวไป ซึ่งเหลือเพียงแค่เด็กหนุ่ม 2 คนพี่น้องที่ถูกทิ้งเอาไว้ นั่นก็คือ ตงโป๋เสวี่ยอิงและตงโป๋ชิงสือ ต่อมาเสวี่ยอิงได้ฝึกอย่างหนักเพื่อให้ตนเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะปกป้องน้องชายและช่วยพ่อแม่ของเขากลับมาให้ได้

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 1

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 2

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 3

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 4

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 5

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 6

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 7

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 8

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 9

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 10

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 11

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 12

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 13

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 14

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 15

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 16

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 17

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 18

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 19

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 20

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 21

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 22

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 23

จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค 4 ซับไทย ตอนที่ 24

Similar Posts