| |

Utawarerumono Futari no Hakuoro กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 1-21

Utawarerumono Futari no Hakuoro กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย

Utawarerumono Futari no Hakuoro

Utawarerumono Futari no Hakuoro กองทัพสนมถล่มปฐพี

Utawarerumono เป็นเกมที่พัฒนาโดย Aquaplus ที่ได้เปิดตัววางจำหน่ายบน PC ไปเมื่อปี 2002 และต่อมาในปี 2006 ก็ถูกนำมาทำเป็นอนิเมะฉายบนทีวี และได้มีอนิเมะ OVA ตามมาในปี 2009 ส่วน Utawarerumono: Itsuwari no Kamen ที่เป็นเกมภาคที่สองก็ได้วางจำหน่ายไปตอนเดือนกันยายน 2015 ซึ่งในปีเดียวกันนั้นก็ได้ออกอนิเมะทีวีมาด้วย และอนิเมะก็ได้ฉายจบลงไปในปี 2016 ส่วน Utawarerumono: Futari no Hakuoro จะต่อจากตอนจบของภาคก่อน ความขัดแย้งระหว่างแคว้นเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 1

กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 2

กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 3

กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 4

กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 5

กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 6

กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 7

กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 8

กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 9

กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 10

กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 11

กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 12

กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 13

กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 14

กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 15

กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 16

กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 17

กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 18

กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 19

กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 20

กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค 3 ซับไทย ตอนที่ 21

Similar Posts