|

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 1-13 จบแล้ว

Tesla Note เทสลา โน้ต

เทสลา โน้ต  เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Mission T หรือก็คือภารกิจกู้โลกที่องค์กรสายลับต้องออกตามหามรดกของนักประดิษฐ์อัจฉริยะนามว่า Nikola Tesla ให้ครบทั้งหมด ก่อนที่มันจะถูกนำไปใช้ในทางที่ชั่วร้าย และผู้ที่ถูกเลือกให้มารับภารกิจนี้ก็คือ Negoro Botan นักเรียนมัธยมหญิงผู้ถูกฝึกฝนให้เป็นนินจามาตั้งแต่ยังเล็กๆ กับ Kuruma หนุ่มหล่อผู้อ้างตัวว่าเป็นสายลับอันดับหนึ่ง

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 1

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 2

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 3

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 4

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 5

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 6

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 7

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 8

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 9

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 10

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 11

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 12

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 13 (จบ)

Similar Posts