Synduality: Noir ซับไทย ตอนที่ 1-10

Synduality: Noir ซับไทย

Synduality: Noir

Synduality: Noir ซับไทย ในปี ค.ศ. 2099 โลกได้พบปัญหาฝนพิษสีฟ้า “Blueschist” ที่คร่าชีวิตมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตบนโลกเกือบทั้งหมด ประชากรกว่า 92% เสียชีวิต ที่เหลือรอดได้หลบซ่อนในใต้ดิน ในเมือง “Amasia” เหตุการณ์ครั้งนั้นถูกเรียกว่า “Tears of the New Moon” ผ่านไปร่วมร้อยปี ในโลกที่สิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป มนุษย์และ AI ที่ร่วมมือกัน กำลังเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหม่อีกครั้ง

Synduality: Noir ซับไทย ตอนที่ 1

Synduality: Noir ซับไทย ตอนที่ 2

Synduality: Noir ซับไทย ตอนที่ 3

Synduality: Noir ซับไทย ตอนที่ 4

Synduality: Noir ซับไทย ตอนที่ 5

Synduality: Noir ซับไทย ตอนที่ 6
 
Synduality: Noir ซับไทย ตอนที่ 7

Synduality: Noir ซับไทย ตอนที่ 8

Synduality: Noir ซับไทย ตอนที่ 9

Similar Posts