|

Shikkakumon no Saikyou Kenja ปราชญ์หนึ่งในใต้หล้ากับตราสุดอัปยศ ซับไทย ตอนที่ 1-11

Shikkakumon no Saikyou Kenja ปราชญ์หนึ่งในใต้หล้ากับตราสุดอัปยศ

ปราชญ์หนึ่งในใต้หล้ากับตราสุดอัปยศ  ในโลกที่ตราสัญลักษณ์เป็นตัวกำหนดชะตาชีวิต 1 ใน 4 แบบ จอมปราชญ์ที่ฝืนสู้ด้วยตราไร้ประโยชน์สุดมาทั้งชีวิต จนถึงขีดจำกัดในการพัฒนา จึงตัดสินใจเกิดใหม่ในอีกหนึ่งพันปีข้างหน้า กลายเป็นบุตรของขุนนางในชื่อ มาเทียส (มาทิอัส) และได้ตราการต่อสู้ประชิดที่ต้องการมากสุด แต่ในโลกที่มนุษย์อ่อนแอลงนั้นกลับถูกเรียกว่าตราอัปยศ ซึ่งเขาจะแสดงพลังให้ประจักษ์

ปราชญ์หนึ่งในใต้หล้ากับตราสุดอัปยศ ซับไทย ตอนที่ 1

ปราชญ์หนึ่งในใต้หล้ากับตราสุดอัปยศ ซับไทย ตอนที่ 2

ปราชญ์หนึ่งในใต้หล้ากับตราสุดอัปยศ ซับไทย ตอนที่ 3

ปราชญ์หนึ่งในใต้หล้ากับตราสุดอัปยศ ซับไทย ตอนที่ 4

ปราชญ์หนึ่งในใต้หล้ากับตราสุดอัปยศ ซับไทย ตอนที่ 5

ปราชญ์หนึ่งในใต้หล้ากับตราสุดอัปยศ ซับไทย ตอนที่ 6

ปราชญ์หนึ่งในใต้หล้ากับตราสุดอัปยศ ซับไทย ตอนที่ 7

ปราชญ์หนึ่งในใต้หล้ากับตราสุดอัปยศ ซับไทย ตอนที่ 8

ปราชญ์หนึ่งในใต้หล้ากับตราสุดอัปยศ ซับไทย ตอนที่ 9

ปราชญ์หนึ่งในใต้หล้ากับตราสุดอัปยศ ซับไทย ตอนที่ 10

Similar Posts