| | |

Shi Guang Dai Li Ren ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ พากย์ไทย ตอนที่ 1-10

Shi Guang Dai Li Ren ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ

Shi Guang Dai Li Ren ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ เรื่องราว Cheng Xiao และ Lu Guang มีความสามารถพิเศษในการเดินทางย้อนเวลาผ่านรูปภาพได้ ในมุมหนึ่งของเมืองที่คึกคักมีร้านค้าเล็ก ๆ ชื่อ “Time Photo Studio” เปิดให้บริการตามปกติ แม้ว่าทางเข้าจะดูร้าง Shi Guang Dai Li Ren แต่จริงๆแล้วมีชายสองคนที่มีความสามารถพิเศษคือ Cheng Xiaoshi และ Lu Guang เพื่อตอบสนองคำขอของลูกค้า Lu Guang และ Cheng Xiaoshi ทำงานร่วมกันและใช้ความสามารถพิเศษของพวกเขาในการป้อนภาพถ่าย อย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผน

ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ พากย์ไทย ตอนที่ 1

ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ พากย์ไทย ตอนที่ 2

ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ พากย์ไทย ตอนที่ 3

ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ พากย์ไทย ตอนที่ 4

ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ พากย์ไทย ตอนที่ 5

ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ พากย์ไทย ตอนที่ 6

ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ พากย์ไทย ตอนที่ 7

ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ พากย์ไทย ตอนที่ 8

ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ พากย์ไทย ตอนที่ 9

ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ พากย์ไทย ตอนที่ 10

Similar Posts