| |

Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 1-82

Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย

Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย

เรื่องราว หกพันปีก่อน เทพมารหวงเฟิงซิ่งลงมาจากสวรรค์กับเสาเทพมาร 72 ต้น สรรพสัตว์ที่แปดเปื้อนไอจากเสาเทพมารจะกลายเป็นสัตว์เผ่ามารทันที มนุษย์ที่แข็งแกร่งสร้างอารามศักดิ์สิทธิ์ทั้งหกมาต่อกรการรุกล้ำของเผ่ามาร ตัวละครหลักหลงฮ่าวเฉินขอร้องมารดาให้ตนได้เข้าร่วมเป็นอัศวินอารามของหนึ่งในหกอารามศักดิ์สิทธิ์จนได้เป็นอัศวิน ในช่วงการเติบโตท่ามกลางอันตรายเขาต้องเผชิญกับเรื่องอัศจรรย์ แผนร้าย ความรักดั่งชะตาและมิตรภาพไม่ขาดสาย หลงฮ่าวเฉินมีใจยืนหยัดในความเป็นอัศวิน และได้รับการยอมรับจากนิสัยและพยายามของตนเอง

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 1

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 2

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 3

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 4

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 5

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 6

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 7

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 8

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 9

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 10

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 11

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 12

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 13

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 14

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 15

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 16

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 17

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 18

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 19

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 20

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 21

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 22

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 23

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 24

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 25

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 26

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ภาค 2

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 27

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 28

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 29

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 30

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 31

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 32

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 33

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 34 (ซับกูเกิ้ล)

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 35

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 36

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 37 (ซับกูเกิ้ล)

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 38

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 39

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 40

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 41

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 42

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 43

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 44

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 45

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 46

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 47

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 48

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 49

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 50

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 51

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 52

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 53

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 54

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 55

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 56

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 57

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 58

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 59

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 60

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 61

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 62

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 63

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 64

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 65

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 66

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 67

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 68

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 69

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 70

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 71

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 72

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 73

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 74

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 75

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 76

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 77

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 78

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 79

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 80

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 81

ผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์ ซับไทย EP 82

Similar Posts