| |

Shaonian Jinyiwei (The Young Imperial Guards) องครักษ์หนุ่ม ซับไทย ตอนที่ 1-2

Shaonian Jinyiwei (The Young Imperial Guards) องครักษ์หนุ่ม

องครักษ์หนุ่ม  ในสมัยราชวงศ์หมิง มีตำนานเล่าขานว่ามีหนังสือเกี่ยวกับเทพโบราณซึ่งครอบคลุมประเด็นทางเทคนิคมากมาย รวมถึงวิธีการผลิตอาวุธของเทพเจ้าที่ไม่เหมือนใครซึ่งมีพลังทำลายล้างทุกสิ่ง ผู้ที่ได้รับหนังสือเล่มนั้นปกครองคนทั้งชาติตามรายงานในสมัยโบราณ เทพได้กำหนดให้ราชวงศ์เก็บหนังสือไว้เป็นเครื่องหมายแสดงความยอมรับในการปกครองของตน Shaonian Jinyiwei (The Young Imperial Guards) องครักษ์หนุ่ม

Shaonian Jinyiwei องครักษ์หนุ่ม ซับไทย ตอนที่ 1

Similar Posts