Saiyuuki RELOAD: ZEROIN สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ซับไทย ตอนที่ 1-3

Saiyuuki RELOAD: ZEROIN สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ  เมื่อ Gyumaoh ที่ชั่วร้ายพ่ายแพ้ต่อเทพเจ้าสงคราม Nataku Taishi และถูกคุมขังในปราสาท Houtou ยุคแห่งสันติภาพได้เริ่มขึ้นในดินแดน Togenkyo หลายร้อยปีต่อมา ผู้ที่ต้องการชุบชีวิต Gyumaoh ได้ก่อให้เกิดภัยพิบัติขึ้นในโลก คลื่นแห่งพลังด้านลบที่เกิดจากความพยายามในการฟื้นคืนชีพของเขาได้ผลักดันให้โยวไคเข้าสู่ภาวะวิกลจริต เพื่อช่วยมนุษยชาติให้พ้นจากการสังหารอย่างรุนแรง Kanzeon Bosatsu จึงส่ง Son Goku, Genjou Sanzou, Sha Gojyo และ Cho Hakkai ไปทางทิศตะวันตกเพื่อป้องกันไม่ให้ Gyumaoh ฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง

Saiyuuki RELOAD: ZEROIN สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ซับไทย ตอนที่ 1

Saiyuuki RELOAD: ZEROIN สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ซับไทย ตอนที่ 2

Saiyuuki RELOAD: ZEROIN สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ซับไทย ตอนที่ 3

Similar Posts