Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 1-14

Platinum End แพลตตินัม เอนด์

แพลตตินัม เอนด์  มิไร หนุ่มที่พยายามฆ่าตัวตาย แต่มีนางฟ้าปรากฎให้เขาได้เข้าร่วมคัดเลือกเป็นพระเจ้าองค์ใหม่ ซึ่งต้องชนะตัวแทนคนอื่นอีก 12 คน ภายใน 999 วัน จะมีเพียงคนเดียวที่ได้รับพลังนั้น

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 1

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 2

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 3

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 4

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 5

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 6

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 7

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 8

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 9

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 10

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 11

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 12

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 13

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 14

Similar Posts