| |

Ningen Fushin no Boukensha-tachi เหล่าผู้กล้าระแวงสังคมรวมตัวกู้โลก ซับไทย ตอนที่ 1-7 ยังไม่จบ

Ningen Fushin no Boukensha-tachi เหล่าผู้กล้าระแวงสังคมรวมตัวกู้โลก ซับไทย

Ningen Fushin no Boukensha-tachi

ดูอนิเมะ Ningen Fushin no Boukensha-tachi เหล่าผู้กล้าระแวงสังคมรวมตัวกู้โลก นิก ผู้เคยเป็นสมาชิกปาร์ตี้นักผจญภัยที่เชี่ยวชาญ ช่วยเพื่อนมามาก แต่กลับถูกไล่ออกจากกลุ่ม เขาต้องการหากลุ่มใหม่ ได้มาอยู่พบ 3 นักผจญภัยที่เคยโดนทรยศจากคนที่เคยเชื่อใจมาก่อน และต่างไม่ไว้ใจคนอื่น เรื่องราวการผจญภัยของปาร์ตี้ที่ไม่มีความเชื่อคนอื่นได้เริ่มต้นขึ้น

เหล่าผู้กล้าระแวงสังคมรวมตัวกู้โลก ซับไทย ตอนที่ 1

เหล่าผู้กล้าระแวงสังคมรวมตัวกู้โลก ซับไทย ตอนที่ 2

เหล่าผู้กล้าระแวงสังคมรวมตัวกู้โลก ซับไทย ตอนที่ 3

เหล่าผู้กล้าระแวงสังคมรวมตัวกู้โลก ซับไทย ตอนที่ 4

เหล่าผู้กล้าระแวงสังคมรวมตัวกู้โลก ซับไทย ตอนที่ 5

เหล่าผู้กล้าระแวงสังคมรวมตัวกู้โลก ซับไทย ตอนที่ 6

เหล่าผู้กล้าระแวงสังคมรวมตัวกู้โลก ซับไทย ตอนที่ 7

Similar Posts