|

Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi เรื่องว้าวุ่นใจของนินจาสาวซึบากิ ซับไทย ตอนที่ 1-13 (จบ)

Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi เรื่องว้าวุ่นใจของนินจาสาวซึบากิ ซับไทย

Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi เรื่องว้าวุ่นใจของนินจาสาวซึบากิ  เรื่องราวชีวิตประจำวันของคุโนอิจิสาว ซึบากิ กับผองเพื่อนนินจา Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi ที่มีทั้งเรื่องปวดหัวและเรื่องว้าวุ่นใจที่บอกใครไม่ได้ เรื่องราวใสๆใช้นินจามาบังหน้ายูริ… ผลงานล่าสุดจากผู้เขียน นินจาสาวซึบากิ เรื่องนักเรียนชายปากแข็งกับเพื่อนสาวขี้แกล้ง

เรื่องว้าวุ่นใจของนินจาสาวซึบากิ ซับไทย ตอนที่ 1

เรื่องว้าวุ่นใจของนินจาสาวซึบากิ ซับไทย ตอนที่ 2

เรื่องว้าวุ่นใจของนินจาสาวซึบากิ ซับไทย ตอนที่ 3

เรื่องว้าวุ่นใจของนินจาสาวซึบากิ ซับไทย ตอนที่ 4

เรื่องว้าวุ่นใจของนินจาสาวซึบากิ ซับไทย ตอนที่ 5

เรื่องว้าวุ่นใจของนินจาสาวซึบากิ ซับไทย ตอนที่ 6

เรื่องว้าวุ่นใจของนินจาสาวซึบากิ ซับไทย ตอนที่ 7

เรื่องว้าวุ่นใจของนินจาสาวซึบากิ ซับไทย ตอนที่ 8

เรื่องว้าวุ่นใจของนินจาสาวซึบากิ ซับไทย ตอนที่ 9

เรื่องว้าวุ่นใจของนินจาสาวซึบากิ ซับไทย ตอนที่ 10

เรื่องว้าวุ่นใจของนินจาสาวซึบากิ ซับไทย ตอนที่ 11

เรื่องว้าวุ่นใจของนินจาสาวซึบากิ ซับไทย ตอนที่ 12

เรื่องว้าวุ่นใจของนินจาสาวซึบากิ ซับไทย ตอนที่ 13 (จบภาค)

Similar Posts