|

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 1-12

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ในวันหนึ่ง ชาโท แดงค์เวิร์ธ นักล่าเงินรางวัลในองค์กร Ritz Run Support Company ได้พบนักล่าเงินรางวัลลึกลับ ซง เรียงฮา นักฆ่าลึกลับผู้มากฝีมือ เธอถูกต้อนจนเข้าตาจน แต่เรียงฮากลับไม่ลงมือ และถามเธอไปว่า “คุณชื่ออะไร” ต่อจากนั้นเป็นต้นมา เธอก็ถูกพ่อหนุ่มนักฆ่าหน้าทะเล้นตามจีบทุกวัน ความต้องการที่แท้จริงของเรียงฮาคืออะไรกันแน่ เรื่องของความตึงเครียดและการกระทำของทั้งคู่ที่มีความรักและการฆ่า!

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 1

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 2

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 3

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 4

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 5

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 6

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 7

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 8

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 9

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 10

Koroshi Ai เรื่องรักฉบับนักฆ่า ซับไทย ตอนที่ 11

Similar Posts