| |

ดูอนิเมะ ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 1-153 พากย์ไทย [จบ]

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก)

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก)

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก)

เรื่องย่อ ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ซุน โกคู เด็กน้อยที่อยู่ในป่าเพียงคนเดียว วันหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อ บูลม่า ได้มาค้นหาสิ่งของวิเศษที่เรียกว่า “ลูกแก้วมังกร” เพราะว่ากันว่าใครก็ตามที่รวบรวมลูกแก้วได้เจ็ดลูกจะขอพรจากเทพเจ้ามังกรได้ บลูม่า และ โกคู จึงได้ออกเดินทางตามหาลูกแก้วมังกร พร้อมกับการผจญภัยต่างๆ โดยมีโกคู และ เหล่าพ้องเพื่อน เช่น หยำฉา อูรอน ซุน โกคู ได้ฝึกวิชากับ ท่านผู้เฒ่าเต่า จนสามารถใช้พลังคลื่นเต่าได้ ติดตามการผจญภัยของ ซุน โกคู และ สหายร่วมทางมากมาย ได้ใน Dragonball ภาคแรก ดูอนิเมะ

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 1

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 2

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 3

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 4

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 5

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 6

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 7

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 8

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 9

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 10

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 11

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 12

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 13

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 14

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 15

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 16

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 17

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 18

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 19

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 20

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 21

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 22

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 23

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 24

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 25

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 26

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 27

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 28

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 29

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 30

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 31

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 32

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 33

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 34

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 35

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 36

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 37

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 38

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 39

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 40

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 41

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 42

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 43

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 44

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 45

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 46

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 47

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 48

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 49

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 50

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 51

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 52

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 53

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 54

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 55

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 56

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 57

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 58

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 59

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 60

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 61

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 62

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 63

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 64

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 65

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 66

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 67

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 68

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 69

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 70

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 71

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 72

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 73

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 74

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 75

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 76

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 77

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 78

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 79

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 80

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 81

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 82

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 83

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 84

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 85

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 86

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 87

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 88

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 89

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 90

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 91

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 92

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 93

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 94

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 95

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 96

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 97

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 98

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 99

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 100

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 101

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 102

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 103

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 104

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 105

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 106

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 107

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 108

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 109

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 110

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 111

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 112

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 113

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 114

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 115

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 116

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 117

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 118

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 119

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 120

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 121

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 122

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 123

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 124

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 125

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 126

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 127

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 128

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 129

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 130

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 131

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 132

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 133

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 134

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 135

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 136

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 137

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 138

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 139

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 140

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 141

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 142

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 143

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 144

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 145

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 146

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 147

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 148

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 149

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 150

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 151

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 152

ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก) ตอนที่ 153

Similar Posts