| |

Chainsaw Man เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 1-12

Chainsaw Man เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย

Chainsaw Man

Chainsaw Man เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์

เด็นจิ เด็กหนุ่มผู้หาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นนักล่าปิศาจ อาศัยอยู่ร่วมกับโปจิตะ”ปีศาจเลื่อยยนต์”ตัวหนึ่ง เขาก้มหน้าก้มตาทำงานเยี่ยงทาส เพื่อชดใช้หนี้สินของพ่อแม่ แต่ก็ยังโดนหักหลังและถูกฆ่า ชั่วขณะนั้น เด็นจิทำพันธสัญญากับโปจิตะ ครอบครองหัวใจของปิศาจ คืนชีพกลับมาเป็น“เชนซอว์แมน”

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 1

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 2

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 3

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 4

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 5

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 6

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 7

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 8

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 9

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 10

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 11

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย Ep.12

Similar Posts