Alice Gear Aegis Expansion อลิซเกียร์เอจิส ซับไทย ตอนที่ 1-12 (จบแล้ว)

Alice Gear Aegis Expansion อลิซเกียร์เอจิส ซับไทย

Alice Gear Aegis Expansion อลิซเกียร์เอจิส ซับไทย 

Alice Gear Aegis Expansion ซับไทย ในอนาคตข้างหน้า มนุษยชาติถูกบีบให้หนีออกนอกโลกเนื่องจากการบุกโจมตีของสิ่งมีชีวิตจักรกลหรือไวซ์ ระหว่างนั้นมนุษย์ได้พัฒนาอลิซเกียร์ อาวุธเหนือมิติที่สามารถต่อกรกับไวซ์ ซึ่งผู้ที่จะใช้มันได้มีเพียงผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าแอกเทรสเท่านั้นเมื่อหลายศตวรรษก่อน มนุษย์ละทิ้งโลกหลังจาก Vice ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ต่างดาวจักรกล ขับไล่พวกเขาจากบ้านไปสู่ชีวิตที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศ ตอนนี้ลาออกจากการเป็นยานอวกาศที่สร้างจากชิ้นส่วนของดวงจันทร์ที่แตกเป็นเสี่ยงๆ ของโลก ความหวังสุดท้ายสำหรับมนุษยชาติอยู่ในมือของนักแสดงหญิง หญิงสาวที่เกิดมาพร้อมกับความสามารถในการใช้อาวุธเพียงชนิดเดียวที่สามารถทำร้าย Vice ได้ Alice Gears ชุดจักรกลที่สามารถหมุนได้ในที่สุด กระแสต่อต้านการรุกรานของมนุษย์ต่างดาว
อลิซเกียร์เอจิส ซับไทย ตอนที่ 1

อลิซเกียร์เอจิส ซับไทย ตอนที่ 2

อลิซเกียร์เอจิส ซับไทย ตอนที่ 3

อลิซเกียร์เอจิส ซับไทย ตอนที่ 4

อลิซเกียร์เอจิส ซับไทย ตอนที่ 5

อลิซเกียร์เอจิส ซับไทย ตอนที่ 6

อลิซเกียร์เอจิส ซับไทย ตอนที่ 7

อลิซเกียร์เอจิส ซับไทย ตอนที่ 8

อลิซเกียร์เอจิส ซับไทย ตอนที่ 9

อลิซเกียร์เอจิส ซับไทย ตอนที่ 10

อลิซเกียร์เอจิส ซับไทย ตอนที่ 11

อลิซเกียร์เอจิส ซับไทย ตอนที่ 12 (จบ)

Similar Posts